• Irtisanomisilmoitus

  • Asukkaalle

    Avaa sähköinen irtisanomisilmoituslomake tästä Järjestysäännöt (pdf)Lue lisää »
  • Rakentajalle

    Lähes kaikki rakentaminen, laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen ovat luvanvaraisia. Lupamenettely jakautuu rakennushankkeen/toimenpiteen laadusta, laajuudesta ja rakennuspaikasta riippuen suunnittelutarveratkaisuun, poikkeamislupaan, rakennus-/toimenpidelupaan taikka ilmoitusmenettelyyn.Lupapäätöksen tekijänä voi olla rakennustarkastaja tai tekninen lautakunta.Jo rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan. Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan kirjallisesti ja hakemukseen pitää liittää luvan ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset (ks. Lomakkeet). …Lue lisää »

Asuminen -Etusivu