• Rakentajalle

    Lähes kaikki rakentaminen, laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen ovat luvanvaraisia. Lupamenettely jakautuu rakennushankkeen/toimenpiteen laadusta, laajuudesta ja rakennuspaikasta riippuen suunnittelutarveratkaisuun, poikkeamislupaan, rakennus-/toimenpidelupaan taikka ilmoitusmenettelyyn.Lupapäätöksen tekijänä voi olla rakennustarkastaja tai tekninen lautakunta.Jo rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan. Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan kirjallisesti ja hakemukseen pitää liittää luvan ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset (ks. Lomakkeet). …Lue lisää »
  • Korjausavustukset

    Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Hakemus siis jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Korjausavustukset: korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin avustus jälkiasennushissin rakentamiseen esteettömyysavustus Lisätietoja ja hakulomakkeita löytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kotisivuilta. Yhteystiedot KunnaninsinööriTuomas Häggman044 – 5395 287 Asuntotoimistoavoinna ma – to klo 9 – …Lue lisää »
  • Kaavoitus ja tontit

    Alavieskan kaavakartta -sivusto päivitetty 6.8.2012.Kunnanvaltuuston 26.2.2018 hyväksymä kaavoituskatsaus 2017 -tiedosto. Keskustan osayleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2013. Alavieskan kehityskuva -tiedosto ja kartta -tiedosto.Reitistöjen yleissuunnitelma selostus -tiedosto ja kartta -tiedosto. Tonttipörssi -sivulla näet varattavissa olevat kunnan tontitLue lisää »

Asuminen -Etusivu